Hanna Maria Therapy - esenciálne vône

Esencie sú moja srdcová záležitosť. Nie náhodou som si do názvu svojho obchodíka vložila práve toto slovo. Esencia ako podstata, ako príchuť, ako vôňa,  ako bytnosť bytia...nazrime na tento pojem z akéhokoľvek uhla pohľadu - vždy je fascinujúci... pretože sa dotýka hĺbky, samotnej podstaty - samotnej  DUŠE... Tak to aspoň cítim ja.

Pátrala som preto po "niečom", čo by bolo zhmotnením tohto názvu, čo by sa dotýkalo priamo samotnej dušičky dnešného človeka...a, našla som! Na slovenský trh sa prostredníctvom môjho terajšieho dodávateľa - firmy Happylife Bratislava - dostávajú úžasné produkty stvorené jemnou ženskou bytosťou vkladajúcou do nich viac než len samú seba. Sú to esenciálne vône prichádzajúce na náš trh pod názvom Hanna Maria Therapy. Je zbytočné o nich písať, pretože je ťažko vyjadriť slovom to, čo cíti duša pri kontakte s nimi...to treba  zažiť, precítiť,  zvnútorniť...nechať rozplynúť...v bytí samého seba. Preto pripravujem "ochutnávku" týchto vôní - termín uverejním po konečnej dohode s dodávateľom - na ktorú vás už teraz všetky (primárne ženy, ale i mužská energia má dvere otvorené) SRDEČNE POZÝVAM...samozrejme, upečiem chutné špaldové koláčiky a pripravím zaujímavé témy na "liečivé rozhovory"...Esencia zdravia.