Liečivé rozhovory

Život plynie svojím tempom...Niekedy má jasné kontúry, inokedy sa stráca v spleti zákrut a nepochopení.

A to vraj už ani nie je život...vypadnú z úst bolestivé slová. Prečo? Čo robím zle? Veď sa tak snažím!

V hlave víria mnohé otázniky...

Život má však svoje pravidlá. Podporujú život. Sna-žiť nedá žiť...

Krivdy a ľútosti, hnev a nespokojnosť, mraky na oblohe života, bránia,iluzórne potemnili zrak. 

Putujem a  nachádzam miesta, kde som nebola,kde som sa stratila,miesta, kde je tma. 

Prechádzam opakovane,zvedomujúc tajné zákutia duše, aby to, čo bolo skryté,vstúpilo. 

Spájam, čo ťažilo.  Vraciam sa na miesta, zažínam lampy a bdiem. Napriek búrke, napriek víchrici. 

Som strážkyňa. Ukážem vám, čo ste vždy vedeli a uvidíte, čo ste nevideli... Krása Nevídaná...

Rozprávková krajina plná symbolov, čarovný svet...šípkový rozkvitá kvet :)ploty belejú až sa rozpusia...odpustné je...dokonané :)