Šťastie

A tak spájaš časti ducha...

seba v iných nachádzaš :)

čo si stvoril, vrátilo sa späť ...

Matka syna zrodila, dušu v telo vnorila 

a SI..ISTOTA, isto TÁ to bola, duša tvoja...

telo hľadala...lásku nemala a žobronila...tu som,

tu...ale ty len lopotu si videl...unavený, telo ťažké

bez krídel...bolelo a ráňalo sa vinami :(

Života kravinami sýtil si sa, bo výživu si nemal :(

Že ti Život nedal? Vážne?

Vedomie si žažne lampu, olej duša dolieva...

Rozum v svetle ducha, ticho čučí...kuká....čože to tu je...?

Ťuká NA DEjE...Nové obzory a nádeje, Svet nekonečný zrazu ZRIEŠ...

JEDNO-DUCHO VIEŠ :)