Terapia laserom BIOquant

BIOquant® PROFI

BIOquant® PROFI je nový model lasera s novými funkciami.

BIOquant® PROFI je určený na intranazálne aplikácie s možnosťou použitia dvoch nosových aplikátorov súčasne a súčasne má aj 10 laserových diód v telese prístroja na ožarovanie zápästia ľavej ruky, a tým aj krvi prúdiacej v cievach zápästia. 10 diód je použitých preto, aby sa maximalizoval účinok laserového svetla na krv.

Dôvody výberu nosovej dutiny ako vhodného miesta pre ožarovanie laserovým svetlom: V nosovej dutine je veľké množstvo ciev s bohatým a relatívne pomalým prietokom krvi. Počas doby aplikácie sa laserovým svetlom ožiari celý objem krvi cirkulujúcej v tele.

Dôvody výberu zápästia pre ožarovanie krvi laserovým svetlom: Na zápästí sa nachádza radiálna tepna (arteria radialis) a viacero ďalších dôležitých ciev. Tepnami prúdi krv do ruky a žilami sa vracia späť práve oblasťou zápästia z vnútornej strany ruky.

Podali sme nové patenty na vylepšenie vlastností svetla a po ich prijatí sa riešenia zapracujú do ďalších modelov prístrojov, nakoľko práve liečivé svetlo z týchto prístrojov je to najdôležitejšie.

BIOquant® je...

Prístroj je určený na laserové ožarovanie krvi, zlepšenie reologických vlastností krvi a celkového zdravotného stavu človeka. Prístroj zlepšujeviskozitu krvi a profil lipidov, kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne ochorenia v spojení so zlepšeniami reologických vlastností krvi. Prístroj je možné využívať na preventívne a liečebné účely v zdravotníckych zariadeniach ako aj v domácom prostredí. Využitie prístroja na účely prevencie rozvoja ochorení (profylaxie) a na liečbu je možné len za podmienok presného dodržania inštrukcií v návode na použitie.

‣ registrované medicínske zariadenie podľa 93/42/EEC ai.
‣ zariadenie založené na červenom laserovom svetle vlnovej dĺžky 650nm
‣ ožaruje nosovú dutinu a podlebečnú oblasť alebo oblasť vnútorného zápästia ľavej ruky (len PROFI prístroj)
‣ ožaruje krv cirkulujúcu v cievach v tejto oblasti
‣ ožaruje nervové zakončenia v tejto oblasti
‣ vhodný ako liečba aj prevencia
‣ určený pre celú rodinu, pre zdravých aj chorých, mladých aj starých
‣ neinvazívny, vhodný pre domáce použitie, ale aj použitie v nemocniciach
‣ certifikovaný medicínsky prístroj
‣ predmetom rozsiahlych klinických štúdií

Certifikáty a klinické štúdie:

Certifikáty, dokumentácia, klinické hodnotenie a klinické štúdie sú dostupné na vyžiadanie v centrále spoločnosti.

Úplné, podrobné a veľmi detailné informácie o BIOquante aj so štúdiami a skúsenosťami lekárov a pacientov nájdete na stránke bioquant.sk.

Účinky

Zlepšenie reologických vlastností krvi a zníženie odporu krvi pri prúdení:
Keď monochromatické fotóny s nízkou intenzitou ožarujú krv, zvyšuje sa flexibilita červených krviniek, tie sa od seba oddelia, a tak sú schopné prijať látky celým svojím povrchom.

Okysličenie tela:
Zlepšuje sa schopnosť červených krviniek okysličovať sa v pľúcach a odnášať oxid uhličitý z tela, čo má pozitívny vplyv na všetky vnútorné orgány a metabolizmus.
Nižšia pravdepodobnosť tvorby zrazenín v krvi:
Keď fotóny s nízkou intenzitou ožiaria krv, aktivujú sa zložky, ktoré uvoľňujú cievne spazmy a tiež zložky, ktoré obmedzujú tvorbu trombov. Znižuje sa riziko vzniku krvných zrazenín v cievach, čím sa redukuje aj riziko vzniku srdcového infarktu a mozgovej cievnej príhody v dôsledku upchatia cievy.
Liečba a prevencia hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku), stabilizácia krvného tlaku:
V dôsledku zníženia krvnej viskozity, redukcie tukov v krvi, uvoľnenia ciev (vazodilatácie) a lepšieho okysličenia dochádza k normalizácii krvného tlaku.
Prekrvenie mozgu:
Mozog pre svoju správnu funkciu potrebuje množstvo energie uloženej v makroergických väzbách molekúl ATP (adenozín trifosfátu). Táto energia sa tvorí z glukózy za prítomnosti kyslíka.
Zlepšenie klinických symptómov:
Klinické symptómy viacerých chorôb sa zlepšujú. Bol pozorovaný ústup symptómov, ktoré tieto ochorenia sprevádzajú, ako aj zlepšenie psychického a fyzického stavu pacientov.
Zlepšenie prekrvenia dolných končatín:
Je dôsledkom lepšej mikrocirkulácie. Týka sa to sprievodných cievnych komplikácií cukrovky (diabetická mikroangiopatia) a vredov predkolenia.
Ovplyvňovanie krvných lipidov:
LDL cholesterol a triglyceridy sa znižujú (v prípade, že boli pred používaním prístroja zvýšené).

Príklady ďalších efektov (pozorovaných zo sveta počas a po ukončení aplikácií laserového ožarovania krvi):

  • normalizácia imunity
  • zlepšenie opravných a regeneračných procesov
  • zlepšenie funkcií endokrinného systému
  • spazmolytický účinok
  • anti-aging účinok (spomalenie starnutia)
  • detoxikačný účinok
  • prevencia proti rôznym ochoreniam, napríklad proti vírusovým a baktériálnym infekciám atď.
  • vplyvy na rast fyzických a psychických síl a zlepšenia zdravotného stavu

Autor metódy - laserovej terapie Bioquant - prezentuje prístroj v teleráne, viac tu: https://www.youtube.com/watch?v=3YJA6GfJIHo