Za-myslenie


...MYSLÍM, teda SOM...

Inšpiráciou pre napísanie týchto riadkov sú slová mojej priateľky Mirky, ktoré včera uverejnila na sociálnej sieti. CÍTIM, teda SOM...Sa ma kdesi dotkli, zarezonovali.  Môj rozum sa často unúval vysvetliť si význam tejto múdrosti. Rozum-ne som sa sna-žila prísť (ešte som "tam" nebola) na to, čo znamenajú. V tom čase som totiž znameniam ešte ne-rozum-ela. Elááá - hop! A tak som premýšľala...Môže ľudská bytosť BYŤ len vtedy, ak myslí? Je toto cieľom bytia? Myslieť? A myslia aj umelci, myslia tí, ktorí vytvorili výtvarné či slovesné skvosty? Neverila som tomu!

Často som sa prichytila v pochybnostiach...a, ako to už býva zvykom mysle, súdila. Nerozumieš! Nevieš! Bla-bla-bla! Blbá! A tak SOM ustúpila, nebola SOM! Len som myslela, bála som sa pochybností, svojej schopnosti v-ní mať to, čo sa nedá rozumom zanalyzovať, čo je len v NÍ :(       v duši :)  Nemala som UŠI.

A tak život ušil, čo mal...

Mýľnikom sa stal moment, keď na skúške padla otázka: "Čím sa líši ľudská bytosť od zvieraťa?" Môj vychytralý rozum hneď, vduchu Descartovho cogito, zareagoval: "Myslením predsa!" Vtom prišlo prebudenie číslo 1..."Nie, nie..myslením nie, veď predsa aj delfíny myslia a nie sú to ľudské bytosti...No a bolo vymaľované! Miera pochybnosti vzrástla na červenú!

Človek sa od zvieraťa líši schopnosťou SEBAREFLEXIE!!

Tak to môj rozum úplne kapituloval! Čo je to tá sebareflexia...?? Jasné, že význam bol rozumu jasný...ja, majster slova, aby som nerozumela pojmu sebareflexia...??

Rozumela! ...reflexia = zrkadlenie, odrážavosť; premýšľanie, zahĺbenie sa, rozjímanie; sebapoznanie; zváženie okolností a súvislostí.A keď seba, no tak asi sebazrkadlenie, sebaodrážavosť; premýšľanie o sebe, zahĺbenie sa do seba, sebapoznanie. Rozumiem...ha...veď ako ja seba dobre poznám!  

Ale tam...v hĺbke, niečo nesedelo...niečo ma štvalo, nejaký blbý  pocit! Pocit, ktorý mi hovoril, že nemám ani šajnu, o čom je reč. Dllho sa mi obsah pojmu reflexia vznášal v obláčiku, ktorý v mojej matrix nemal miesto...nesedel...

Vývoj má svoj kairos...čas bez nároku na dátum či hodinu... čas. Až raz...kde bolo, tam bolo..a ešte stále JE!! Nepočúvam  už len myseľ, svet hodín a čísel..nakuknúť za-mysel...má z-mysel :)


...nabudúce...a či v teraz...dopíšem to pre NÁS 

KUK - rovno-váha